Früchte zum Selbstpflücken 9:00-16:30 Uhr (Fr-Mo)

Birnen (Conference, Bürgermeister, Alexander Lucas)

Lageräpfel (Mairac, Rubinette, Pinova, Boskoop, Topaz)

Quitten